Jak se přihlásit?


Závazná přihláška na dětský tábor VLTAVA 2024

Na turnus:
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Bydliště:
PSČ:
Dítě zaměstnance ČT:
Dítě externího spolupracovníka ČT:
Dítě člena NOO ČT:
Vodácká zkušenost:
Jméno otce (matky):
Kontaktní telefon na rodiče:
Středisko:
Os. číslo:
U ohně si chci zazpívat tyto písně:
Pro Vaše případné dotazy:
Cena tábora:   (je vypočtena z vložených údajů)
Ochrana proti robotům:
Četl jsem VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K DĚTSKÝM LETNÍM VODÁCKÝM TÁBORŮM ORGANIZOVANÝM ČESKOU TELEVIZÍ a souhlasím s nimi.

Červeně označené údaje je třeba vyplnit. Děkujeme vám.Postup akceptace přihlášek Vltava 2024

  • Přihlašování přes formulář na www.cago.cz.
  • Přihlášky došlé do 31.1.2024 23:59 budou rozděleny do skupin „zaměstnanci“ a „ostatní“.
  • V těchto skupinách budou přihlášky seřazeny podle data a času odeslání.
  • Takto vytvořené skupiny přihlášek budou seřazeny v pořadí „zaměstnanci“ a za nimi „ostatní“.
  • Bude-li celkový počet přihlášek roven nebo větší než 30, budou akceptovány přihlášky prvních třiceti uchazečů v tomto pořadí, ostatní budou evidováni jako náhradníci.
  • Bude-li celkový počet přihlášek menší než 30, budou akceptovány všechny a dále další došlé v pořadí, v jakém budou zaslány, až do naplnění kapacity tábora, již bez ohledu na to, zda se jedná o dítě zaměstnance či nikoliv.
  • Tento postup bude aplikován pro každý vypsaný turnus samostatně.

Ceny táborů

pro zaměstnance ČT 4 600 Kč
pro zaměstnance ČT, člena NOO 3 200 Kč
pro ostatní 8 700 Kč

Cena pro zaměstnance ČT se vztahuje i na vnuky a vnučky kmenových i bývalých zaměstnanců.

Na tábor mohou děti od 11 do 16 let.