Informace o táborech

Ubytování

Ve stanech, které si na každém stanovišti musí děti samy postavit. Stany budou dětem zapůjčeny, spací pytle musí mít děti vlastní.

Jak správně postavit (a zbourat) stan? Dozvíte se ZDE!

Stravování

Vaříme na otevřeném ohni pro celý tábor. O přípravu jídla se stará kuchař společně s dětmi a řidičem doprovodného vozidla, který zajišťuje zásobování tábora potravinami a pitnou vodou. Dřevo na oheň připravují děti ve spolupráci s vedoucími. Nápoje a pitná voda jsou k dispozici celý den.

Program

Tábor je určen dětem ve věku od 11 do 16 let. Děti budou rozděleny do smíšených družstev, tvořených vždy několika dvojicemi posádek lodí tak, aby v jednotlivých družstvech byly rovnoměrně zastoupeny různé věkové kategorie a pohlaví. Pro děti máme připravený bohatý program, který mimo hlavní cíl, t.j. splutí Vltavy ze Soumarského Mostu do Boršova n. Vlt. formou her a soutěží seznámí děti se zásadami chování v přírodě, tábornickými dovednostmi a náročnějšími prvky vodáckého sportu. Režim dne je přizpůsoben náročnosti denního programu a počasí. Rovněž plán putování a denní program je aktuálně přizpůsobován podle počasí.

Další možnosti

Večerním programem je zpravidla posezení u ohně, kde si povídáme o akcích právě uplynulého dne, seznamujeme se s programem na příští den a samozřejmě nesmí chybět zpěvy s kytarou.
Podle možností plánujeme vycházku do Vyššího Brodu a Českého Krumlova.

Doporučená výstroj

Vybavení do přírody na dobu čtrnácti dnů: seznam věcí * způsob jejich zabalení * Nevhodné a vhodné boty do vody

Kapesné

Děti si budou samy hospodařit s prostředky, kterými je vybavíte. Žádáme Vás, abyste nedávali dětem větší částky, doporučujeme cca 250 - 300 Kč. Protože táboříme většinou ve volné přírodě vzdáleni od civilizace, možnosti samostatného nakupování mají děti velmi omezené (Soumarský Most, Vyšší Brod, Český Krumlov).

UPOZORNĚNÍ

Chceme Vás upozornit: bude-li dítě hrubě porušovat kázeň (např. kouřením, požíváním návykových látek nebo alkoholu, hrubým chováním k ostatním dětem, krádeží, poškozováním cizích věcí, opuštěním tábora bez vědomí vedoucího apod.), po oznámení rodičům bude posláno domů.

Adresa,

na kterou je možné dětem psát:

Jméno dítěte
VPT České televize
POSTE RESTANTE
381 01 Český Krumlov
Prosíme rodiče, aby napsali dětem včas.

Sraz + odjezd

1. turnus: sobota 29. 6. 2024
2. turnus: neděle 14. 7. 2024
v 7.00 na Kavčích horách – pod spojovacím mostem u vjezdu do garáží
Proběhne předání dětí a písemností vedoucím

Návrat dětí

1. turnus: pátek 12. 7. 2024
2. turnus: sobota 27. 7. 2024
mezi 19.30 - 20.30 na Kavčích horách – jižní (nákladní) vrátnice ČT

Co je nutno odevzdat vedoucím

Co nejdříve:
- přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti

Před odjezdem autobusu:
- písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte a jeho okolí
- adresu rodičů po dobu konání tábora a telefony na oba rodiče domů i do zaměstnání
- fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte na papíře formátu A5
- nahlásit případné zdravotní potíže, užívání léků a další potřebné informace.

Děti je nutno předat i převzít po putovním táboře osobně rodiči!

První jídlo je oběd, proto dejte dětem pouze svačinu na cestu.
Návštěvy na táboře jsou zakázány. Je zbytečné posílat dětem balíčky s jídlem.